nl

Customer Support

Profielen, foto’s, artikelen en andere zaken op Jewish-Friends worden 24/7 gescreend. Je profiel of vraag wordt uiterlijk binnen 24 uur beantwoord. Het moderatingteam op Jewish-Friends is continu actief om jou te ondersteunen. Voor vragen of suggesties kun je simpel terecht op info@jewish-friends.eu

Klachten nemen we serieus dus laat van je horen als je geen goed gevoel hebt bij de handelswijze van een ander. Uiteraard staat jouw en andermans veiligheid centraal bij alles wat we doen.
Met wachtwoord beschermde foto
Met wachtwoord beschermde foto
Met wachtwoord beschermde foto